STICHTING REDDINGSHOND NL
GRONINGEN • Het opleiden van reddingshonden en hun geleiders tot een reddingsteam, die nationaal en internationaal ingezet kunnen worden bij calamiteiten en vermissingen en voorts al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse reddingshonden omhoog te brengen.

Wij zijn sinds 6 januari 2002 aangesloten bij de Internationale Reddingshonden Organisatie.

Wij werken uitsluitend met het internationaal erkende I.R.O. reddingshondenprogramma, ook de examen's worden afgenomen door keurmeesters van deze organisatie.
mail ons
0031.6 2553 5529
Koeriersterweg
9727 AD Groningen, Nederland
breng me hierheen