NIPPON INU - VERENIGING VOOR JAPANSE RASHONDEN
NUENEN • In samenwerking met de leden zetten wij ons in om de doelstellingen, zoals deze verwoord zijn in onze statuten, te realiseren.

De instandhouding van de rassen Akita, American Akita, Kishu, Shiba en Shikoku.
De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot deze rassen behorende honden in het algemeen en het bestrijden van erfelijke gebreken binnen deze rassen in het bijzonder. Het bevorderen van het contact tussen fokkers onderling en tussen fokkers en liefhebbers.

PUPINFO/FOKKERS:
Onze clubfokkers fokken allen volgens de reglementen van de NIPPON INU en van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland. Op onze website vindt u een fokkerslijst en dek-en geboortemeldingen.

LEDEN:
Als lid van onze vereniging zult u vier maal per jaar ons clubmagazine thuisgestuurd krijgen wat gemiddeld 52 pagina's zal bevatten, volledig in kleur afgedrukt. In het magazine treft u onder andere informatie aan over onze rassen en interessante artikelen. Leden hebben ook toegang tot extra informatie en pagina's op onze website.

EVENEMENTEN:
Jaarlijks organiseren wij evenementen zoals een Kampioens Clubmatch, wandelingen, lezingen, Doe-Dagen, familiedagen, etc.

Mocht u nog vragen hebben over onze vereniging, onze activiteiten, of het lidmaatschap, kunt u contact opnemen met ons. info@nipponinu.nl
Laan ter Catten 120
5673 BC Nuenen, Nederland
breng me hierheen